06 448 32 893 sasja@sasjanicolai.nl

In het programma Circulair Verbonden is door vier onderzoeksteams – binnen zogenaamde Flagships – van Wageningen University & Research (WUR) gezamenlijk gewerkt aan het vormgeven van de transitie naar een circulair voedselsysteem. Dat is een economie waarin organisch materiaal de basis van ons voedselsysteem vormt en waarin geen materialen meer worden verspild.

In een serie artikelen vertellen de trekkers van dit programma over hun visie op het circulaire voedselsysteem van de toekomst. Vandaag Bjorn Berendsen over ‘Flagship 2: Ensuring quality and safety: hoe zorgen we dat de veiligheid van onze voeding en ecosysteem binnen een circulair voedselsysteem is gewaarborgd? “We definieerden zeven cruciale vragen om de risico’s van het gebruik van reststromen boven tafel te krijgen.”

Hoe krijgen we grip op veilig gebruik van reststromen? – WUR